Selecteer een pagina

Smart City Den Haag
____

Steeds vaker – en met toenemende ambitie – worden initiatieven ten aanzien van sociale, infrastructurele en economische opgaves en kansen gebundeld in een Smart City aanpak. Daarbij wordt door het slim gebruiken van informatietechnologie en data gewerkt aan oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van verstedelijking, klimaatverandering, veiligheid, volkshuisvesting, arbeidsparticipatie, digitalisering, mobiliteit en gezondheid.

Bij de ontwikkelingen van een smart city spelen verschillende juridische aspecten, zoals vragen met betrekking tot publiek-privatesamenwerking, aanbestedingsrecht, intellectuele eigendomsrecht, privacyrecht, ruimtelijke ordeningsrecht en openbare orde.

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om een slimme stad te worden. Dirk van Brederode probeert binnen de gemeente Den Haag deze ambitie te verwezenlijken door verbindingen te leggen tussen de verschillende onderdelen van de gemeente en de markt. Dirk werkt in een Smart City project samen met Louisa Engels. Louisa is gespecialiseerd in het bouw- en aanbestedingsrecht. Dirk en Louisa zullen tijdens de workshop vertellen over hun gezamenlijke ervaringen met smart city initiatieven.

Sprekers
____

Louisa Engels

Louisa Engels

Advocaat

+31 70 515 3845louisa.engels@pelsrijcken.nl |

Dirk van Brederode

Dirk van Brederode

Smart City Adviseur gemeente Den Haag