Selecteer een pagina

Naar een normatief kader voor big data
____

Hoewel het gebruik van big data op veel terreinen nog in de kinderschoenen staat, hebben veel overheden al volop ervaring met het gebruik hiervan. De reden daarvoor is dat het gebruik van big data kansen biedt voor overheden om doelgerichter en daarmee effectiever en beter hun taken uit te voeren.

Hoewel de kansen die big data bieden groot zijn, brengt het gebruik van big data ook risico’s met zich mee, onder meer op het terrein van het privacyrecht. Johan Wolswinkel is als onderzoeker verbonden aan Tilburg University. Hij doet onderzoek naar de mogelijkheid van het ontwikkelen van een normatief kader voor big data en zal tijdens de workshop vertellen over zijn onderzoek.

Marte van Graafeilans is privacyspecialiste pur sang. Zij adviseert centrale en decentrale overheden over alle aspecten van het privacyrecht. Marte zal tijdens de workshop haar visie geven op de privacyrechtelijke aspecten van het gebruik van big data, onder meer in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Sprekers
____

Marte van Graafeiland

Marte van Graafeiland

Advocaat

 

+31 70 515 3830marte.vangraafeiland@pelsrijcken.nl |

 

Johan Wolswinkel

Johan Wolswinkel

Onderzoeker Tilburg University