Selecteer een pagina

Een digitaal omgevingsrecht
____

De invoering van de Omgevingswet moet de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergoten. Om dit voor alle gebruikers van de fysieke leefomgeving mogelijk te maken is kwalitatief goede informatie van essentieel belang. Het zogeheten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) onder de Omgevingswet zal in deze informatievoorziening een cruciale rol gaan spelen.

Dit digitale systeem streeft ernaar om alle rechtsfiguren uit de Omgevingswet te ontsluiten in één integraal digitaal stelsel. Zo moet het mogelijk worden dat alle gebruikers via één loket toegang krijgen tot informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Maar het systeem moet het ook mogelijk maken dat gebruikers via het loket vergunningen kunnen aanvragen, meldingen kunnen doen en zien welke regels en beleid van toepassing zijn op een bepaalde locatie. Omdat initiatiefnemers, belanghebbenden, bevoegd gezagen en zelfs de rechterlijke macht van dit informatie systeem gebruik zullen gaan maken en hiervan afhankelijk worden, valt of staat de invoering van de Omgevingswet bij een feilloos werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De Invoeringswet Omgevingswet voorziet in de wettelijke regeling voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Tijdens de workshop zal worden stilgestaan bij de concept-regeling en de veranderingen die dit teweeg brengt rondom de openbaarheid van documenten en toegankelijkheid van informatie voor derden (belangenorganisaties, concurrerende bedrijven of omwonden). Daniëlle Roelands-Fransen neemt u mee in de digitale wereld van het omgevingsrecht en onderzoekt met u op welke wijze u zich goed kan voorbereiden op de digitalisering van het omgevingsrecht.

Sprekers
____

Daniëlle Roelands-Fransen

Daniëlle Roelands-Fransen

Advocaat Partner

+31 70 515 3973 | danielle.roelands@pelsrijcken.nl |

Sjors Slaats

Sjors Slaats

‎Samen duurzaam innoveren @Tactico